WIGEOL 80

Geotkaniny WIGEOL® to produkty o różnorodnej gamie parametrów, oferujące szeroką gamę doskonałych rozwiązań dla budownictwa i drogownictwa. To rodzaj specjalnego typu tkanin technicznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych i niskich wydłużeniach.

Zastosowanie

 • przy budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu
 • przy budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych
 • do wzmacniania podbudowy poboczy dróg
 • przy budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych
 • do zbrojenia nasypów i skarp na słabych gruntach
 • przy budowie pasów startowych, lotnisk
 • przy budowie parkingów, placów składowych, chodników
 • przy budowie obiektów sportowych, boisk, kortów
 • w zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych
 • do stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną
 • w konstrukcji systemów drenażowych
Zastosowanie WIGEOL 80
WIGEOL 80

Dane techniczne wyrobu

Masa powierzchniowa 80±10% [g/m2]
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż >18 [kN/m]
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz >14 [kN/m]
Wydłużenie względne przy rozerwaniu wzdłuż 18±4 [%]
Wydłużenie względne przy rozerwaniu w poprzek 14±3 [%]
Odporność na przebicie statyczne (CBR) >2,0 [kN]
Odporność na przebicie dynamiczne 13,9 [mm]
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni VI H50 >0,019 [m/s]
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu pod obciążeniem 2 kPa wzdłuż 2,59 10-4 [m2/s]
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu pod obciążeniem 2 kPa w poprzek 3,46 10-4 [m2/s]
Charakterystyczna wielkość porów O90 0,35±30% [mm]
Standardowa szerokość* 500 [cm]
Standardowa długość w rolce* 100 [m]

*Istnieje możliwość produkcji wyrobu w innych szerokościach i innej długości konfekcji, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków zamówienia.

Pozwalają rozwiązywać złożone problemy geotechniczne oraz uzyskiwać znaczne oszczędności, w porównaniu z wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Cieszą się dużym uznaniem wśród inżynierów, projektantów i wykonawców. Wszystkie tkaniny Wigeol posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0028/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, stwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zawartych w normach zharmonizowanych:
PN-EN 13249:2002/A1:2006; PN-EN 13250:2002/A1:2006; PN-EN 13251:2002/A1:2006;
PN-EN 13252:2002/A1:2006; PN-EN13253:2002/A1:2006.

Wyrób może spełniać funkcje: F; R; F+R; F+S; R+S; F+R+S; D. Posiada Krajową Deklarację Zgodności i może być znakowany CE.