Dla akcjonariuszy

WIGOLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w budynku Spółki przy ul. Przejazdowej 2, 42-280 Częstochowa. Jest to skutkiem obowiązującego od 1 marca 2021 r. nakazu dematerializacji akcji oraz ujawnienia ich właścicieli w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w systemie elektronicznym. Złożenie dokumentów nastąpi za pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 728-834-301 lub mailowo sekretariat@wigolen.com.pl

Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia w roku 2023

Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia w roku 2023 (Plik PDF, 554 KB)

Uchwała nr 1 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zwołania zwyczajnego zgromadzenia w roku 2022

Uchwała nr 1 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zwołania zwyczajnego zgromadzenia w roku 2022 (Plik PDF, 872 KB)

Uchwała nr 1 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w roku 2022

Uchwała nr 1 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w roku 2022 (Plik PDF,

Wezwanie 1 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r

„WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-8429/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9 do 15.
Wezwanie 1 z 5.

Wezwanie 2 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 13783. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-12589/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9 do 15. Informacje o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki: www.wigolen.com.pl Wezwanie 2 z 5.

Wezwanie 3 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 15 marca 2021 r.

Poz. 17642. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-12589/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9 do 15. Informacje o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki: www.wigolen.com.pl Wezwanie 3 z 5.

Wezwanie 4 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 21571. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-12589/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9 do 15. Informacje o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki: www.wigolen.com.pl Wezwanie 4 z 5.

Wezwanie 5 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 25016. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-12589/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9 do 15. Informacje o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki: www.wigolen.com.pl Wezwanie 5 z 5.

Dodano 06.07.2021 roku

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia w roku 2021 (Plik PDF, 872)