Dla akcjonariuszy

WIGOLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w budynku Spółki przy ul. Przejazdowej 2, 42-280 Częstochowa. Jest to skutkiem obowiązującego od 1 marca 2021 r. nakazu dematerializacji akcji oraz ujawnienia ich właścicieli w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w systemie elektronicznym. Złożenie dokumentów nastąpi za pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 728-834-301 lub mailowo sekretariat@wigolen.com.pl

UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 8 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2022.

Pobierz w pdf-ie>>

UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 12 MAJA 2022 ROKU W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2022.

Pobierz w pdf-ie>>

Wezwanie 1 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r.

„WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-8429/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9 do 15.
Wezwanie 1 z 5.

Wezwanie 2 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.


Poz. 13783. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-12589/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9 do 15. Informacje o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki: www.wigolen.com.pl Wezwanie 2 z 5.


Wezwanie 3 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 15 marca 2021 r.

Poz. 17642. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-12589/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9 do 15. Informacje o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki: www.wigolen.com.pl Wezwanie 3 z 5.

Wezwanie 4 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 31 marca 2021 r.


Poz. 21571. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-12589/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9 do 15. Informacje o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki: www.wigolen.com.pl Wezwanie 4 z 5.

Wezwanie 5 z 5 Monitor Sądowy i Gospodarczy Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.


Poz. 25016. „WIGOLEN” SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000048994. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-12589/2021] Zarząd ”WIGOLEN” SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 2, w celu ich dematerializacji. Złożenie akcji może nastąpić w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9 do 15. Informacje o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki: www.wigolen.com.pl Wezwanie 5 z 5.

Dodano 06.07.2021 roku

UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 29 CZERWCA 2021 ROKU W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2021 pobierz w pdf-ie >>