WIGOLEN Częstochowa

Wigolen S.A.
ul. Przejazdowa 2, 42-280 Częstochowa
e-mail: sekretariat@wigolen.com.pl
 
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000048994 Kapitał zakładowy 1 965 489,80 zł , REGON: 150022710, NIP: 573-01-05-300

DZIAŁ HANDLOWY
Agrotkaniny
tel: 728 834 312
e-mail: handel@wigolen.com.pl

Regionalni Kierownicy Sprzedaży / Regional Sales Managers

Kliknij na region / Select a region

Mapa Polski podzielona na rejony handlowców - Wigolen
DZIAŁ HANDLOWY
Geotkaniny i włókniny filtracyjne
Sławomir Kulczyński
tel: 726 834 026
e-mail: slawomir.kulczynski@wigolen.com.pl
DZIAŁ HANDLOWY
Włókna polipropylenowe
Szymon Maćkowiak
tel: 728 834 361
e-mail: szymon.mackowiak@wigolen.com.pl
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 726 834 012
tel. +48 726 834 024
e-mail: handel@wigolen.com.pl
BIURO ZARZĄDU
Marzena Grzyb
tel. +48 728 834 301
e-mail: marzena.grzyb@wigolen.com.pl
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Małgorzata Gołuchowska
tel: 885 704 705