WIGOLEN Częstochowa

Wigolen S.A.
ul. Przejazdowa 2, 42-280 Częstochowa
tel: +48 34 37 30 300
fax: +48 34 37 30 301
e-mail: sekretariat@wigolen.com.pl

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000048994 Kapitał zakładowy 1 965 489,80 zł , REGON: 150022710, NIP: 573-01-05-300


DZIAŁ HANDLOWY
Geotkaniny i włókniny filtracyjne
Wojciech Kosoń
tel: 726 834 026
e-mail: wojciech.koson@wigolen.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY
Włókna polipropylenowe
Szymon Maćkowiak
tel: 728 834 361
e-mail: szymon.mackowiak@wigolen.com.pl
DZIAŁ HANDLOWY
Agrotkaniny
Sylwia Gołębiewska
tel: 728 834 312
e-mail: sylwia@wigolen.com.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 34 37 30 320
tel. +48 728 834 350
tel. +48 728 834 380
e-mail: handel@wigolen.com.pl

BIURO ZARZĄDU
tel. +48 34 37 30 300

Marzena Grzyb
tel: 728 834 301
e-mail: sekretariat@wigolen.com.pl
DZIAŁ JAKOŚCI
tel: 728 834 340
tel: 728 834 334
e-mail: laboratorium@wigolen.com.pl
KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
Krystyna Kostrzewa
tel: 728 834 302
e-mail: krystyna.kostrzewa@wigolen.com.pl
KIEROWNIK ZAKŁADU
Tomasz Nurek
tel: 728 834 330
e-mail: tomasz.nurek@wigolen.com.pl