Geotkaniny WIGEOL® to, to rodzaj specjalnego typu tkanin technicznych znajdujące zastosowanie w wielu miejscach budownictwa inżynieryjnego. Pozwalają rozwiązywać złożone problemy geotechniczne, oraz uzyskiwać znaczne oszczędności w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi. Cieszą się dużym uznaniem wśród projektantów i wykonawców. Wraz z geowłókninami a także geomembranami produkowanymi w pozostałych zakładach grupy Foliarex stanowią szeroki asortyment najwyższej jakości innowacyjnych produktów dla geotechniki. Tkaniny Wigeol posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, stwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zawartych w normach zharmonizowanych.

Geotkaniny WIGEOL® mogą pełnić funkcje:

· Zbrojenie (R) .

· Separacja (Rozdzielanie) (S)

· Filtracja (F)

· Drenaż – (D)

· Ochrona

Zalety

 • dają możliwość budowy na słabych gruntach· – ograniczają mieszanie warstw konstrukcyjnych z sąsiednimi warstwami podłoża
 • wydłużają okres eksploatacji
 • nie ulegają rozkładowi, środowisku gruntowo-wodnym
 • nie są toksyczne a tym samym nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
 • zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych.
 • odporne na promieniowanie UV
 • odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne.
 • odporne na czynniki chemiczne i biologiczne.
 • Elastyczne, szerokie, łatwe w montażu, dostarczane w odpowiednich rulonach

Zastosowanie

Mogą być stosowane przy :

 • Budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu,
 • Budowie dróg miejskich, wiejskich i tymczasowych na trudnych terenach gruntowych
 • Wzmacnianiu podbudowy poboczy dróg
 • Budowie podtorza linii tramwajowych i kolejowych
 • Zbrojeniu nasypów i skarp na słabych gruntach
 • Budowie pasów startowych, lotnisk
 • Budowie parkingów, place składowych, chodników
 • Budowie obiektów sportowych, boisk, kortów
 • Zbrojeniu korpusów zapór ziemnych i konstrukcji oporowych
 • Stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną
 • Konstrukcji systemów drenażowych

Informacje techniczne

 • Szerokość – 520 cm
 • Długość – 100 mb
 • Kolor – czarny

Do pobrania

.